Bloodhound klubové BZH 17.září 2011

pod článkem video

Klubové BZH ve Zbečně 17.září 2011

   Každé přípravy ve stanovený termín končí a nastává den dlouho očekávané akce.
  Pro Bloodhound klub to byl den 17.září 2011, termín 1.ročníku Klubových BZH ve spolupráci s OMS Rakovník, v honitbě MS Sluka Zbečno.
  Průběh letošního babího léta sliboval, nepokazit nic z plánovaných představ, jak organizátorům a rozhodčím, tak vůdcům se psy i přihlížející veřejnosti. V tomto směru nám počasí dopřálo to nejlepší, co na sklonku léta nabízí.
  Část účastníků dorazila již v páteční  podvečer a ostatní v brzkých ranních sobotních hodinách .Každého psa doprovázela téměř kompletní rodina.Přihlášeno bylo dvanáct psů, ale zkoušek se zúčastní pouze devět, tři vůdci se svými psy se omluvili.
  Za svítání se konala  poslední příprava na zkoušky, kladení stop na stopních drahách.
  Okolí myslivecké chaty ožilo lidmi a psy. V chatě při ranní kávě probíhala porada rozhodčích a následovala veterinární přejímka psů.
  V devět hodin odtroubil trubač Milan Cihelka na lesnici slavnostní nástup. Ředitel zkoušek přivítal všechny zúčastněné, vrchní rozhodčí Věroslav Herian představil rozhodčí: Zbyňka Nováka, Pavla Štangla, Ivana Petrboka a Karla Čepeláka, hospitanty, dohlédl na losování a zkoušky prohlásil za zahájené.
  Vůdci se psy a rozhodčími se přesunuli auty do lesa k první disciplíně: "Dosled černé zvěře" na nepobarvené, minimálně čtyři hodiny staré stopě. Vše probíhalo podle plánu.
  Po absolvování dalších disciplín "Chování u střelené zvěře" a "Vodění" se vůdci se psy postupně vraceli zpět na chatu, kde je čekalo příjemné občerstvení v podobě tradičního gulášku, klobásek, nebo grilované krkovičky. Všichni psi do této chvíle absolvovali proběhlé disciplíny, i přes rozdílná hodnocení, úspěšně. Teď odpočívali pod stromy u svých misek s vodou a někteří i tvrdě usnuli.
  Nadále však zůstávala atmosféra plná očekávání, jak uspějí při plnění poslední disciplíny "Odložení". Skupiny odcházely s rozhodčími na stanoviště, bylo slyšet střelbu, žádné přivolávání, ani hlasité houkání a po půl hodině se kompletně všichni vraceli zpět. I tuto disciplínu všech devět psů splnilo.
  Mezi vůdci již panovala uvolněná atmosféra. Vyprávěním o právě prožitých zážitcích na zkouškách si zpříjemňovali posezení při pivečku a kávě. Rozhodčí však ještě měli mnoho práce s propočítáváním výsledků, zapisováním do tabulek a diplomů.
  Slavnostním nástupem, gratulacemi vůdcům, předáváním "Potvrzení o splnění zkoušky z lovecké upotřebitelnosti psa" a pohárů, byly završeny Bloodhound Klubové BZH.
  Vždy je co vylepšovat, přesto si myslíme, že patron bloodhoundů a zároveň myslivosti, svatý Hubert, může být spokojen s přátelskou atmosférou mezi lidmi, předvedenou úrovní připravenosti psů i vůdců, ale i zároveň se způsobem zachování a dodržení mysliveckých tradic na těchto zkouškách. Prožili jsme se všemi, kteří se zúčastnili zkoušek báječný den, plný napětí, dojmů a bloodhoundi využili možnosti prokázat to (i když prozatím jenom na zkouškách) co se o schopnostech plemene ví (jak řekl vrchní rozhodčí Slávek Herman), již dlouhá a dlouhá léta, vlastně již více, jak celé tisíciletí … Z úst rozhodčího, který se zúčastnil Klubových BZH před dvěma lety v Kozolupech jsme dostali, jako klub pochvalu, že připravenost vůdců i psů byla o sto procent lepší. Poctivě se trénovalo, na Moravě i v Čechách. Víme, že někteří z Vás tuto zkoušku dělají kvůli Českému šampionátu, měli jste ale možnost přiblížit se v komunikaci se svým psem k jeho vlohám i zájmům a více si vzájemně porozumět. Z našeho pohledu je právě tohle, to nejdůležitější i pro běžné Vaše společné soužití. Pes si na procházkách samozřejmě ověřuje všechny stopy (to je jeho nejpřirozenější vlastnost), ale sledovat stopu by měl pouze cíleně Vámi zvolenou a až na povel, nebo se po chvilce ověřování stopy k Vám vrátit.
  Pokud za Vámi někdo z myslivců přijde a požádá Vás o dosled poraněné zvěře, neodmítejte ho, ale dbejte především o bezpečnost Vaši a Vašeho psa. Nenechte se přemluvit k dosledu v noci. K myslivecké etice patří nechat zvěř v klidu zhasnout, což někteří myslivci nedodržují. Ale takhle je to s etikou v jakékoli lidské činnosti. Jděte na dosled za svítání a střelce mějte v těsném sledu. Pokud zvěř není zhaslá, on musí takovou situaci dořešit. Vy se svým psem mu pouze pomůžete, aby nebyla zmařena. Váš pes z takovéhle společné činnosti bude nadšen, to byl původní smysl k němuž byl vyšlechtěn.

  Uděláme vše, co bude v našich možnostech, abychom si podobný den, jako byl ten letošní, mohli prožít příští rok znovu, s těmi z Vás, kteří budete mít zájem připravit svého psa na zkoušky z lovecké upotřebitelnosti a absolvovat je společně s námi.

  Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a bezproblémovém průběhu zkoušek. Mysliveckému sdružení SLUKA za propůjčení honitby a chaty, rozhodčím za korektní posuzování, kladečům za zodpovědné kladení stop včetně přenášení zvěře, trubači za troubení i u dosledů, kameramanovi za zdokumentování atmosféry zkoušek, panu doktoru za přejímku psů i přestože měl ordinační hodiny, obsluze občerstvení za příjemné doplňování vydané energie, kamarádům za pomoc při přípravě stopních tras, gulášku pro lidi, zajištění diplomů, pohárů a dárků pro psy.

  Poděkování obzvláště patří našim dvěma hlavním sponzorům zkoušek - firmě Dibaq a.s., výrobci výživových programů značky Fitmin, jejíž výživový i doplňkový program je v klubu velice oblíben a firmě BERBERA za dodání dvou kusů černé zvěře.

  Přejeme všem členům klubu a jejich psům do Nového roku především zdraví, mnoho příjemných společně prožitých chvil a těšíme se na společná setkání.

 Eva a Ota Benešovi

Oznámení:
  Ještě před konáním zkoušek jsme předsednictvo ČMKJ, jejímž nejsme členem, požádali o znovu udělení výjimky na konání Klubových BZH pro rok 2012, ale v říjnu přišla zamítavá odpověď. Vstoupili jsme proto do jednání s OMS v Rakovníku a naplánovali BZH, tentokrát v opačné spolupráci, s Bloodhound klubem, na 15.září 2012.
  Zájemci o tréninky mohou volat na tel 603 728 327 nebo 737 333 052.
  Nabídka tréninků platí pro všechny členy klubu a to i zároveň na zkoušky Předběžné barvářů, aby jste mohli skládat zkoušky kde potřebujete.
  Prosím ty z Vás, kteří jste absolvovali zkoušky se svým psem a neposlali ještě kopii soudcovské tabulky, aby tak učinili co nejdříve. Netýká těch, kteří dělali zkoušky 17.září ve Zbečně.

 výcvikář Ota Beneš

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode